Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB Ram 3GB Kim Nhung (Đen) - Hàng nhập khẩu

Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB Ram 3GB Kim Nhung (Đen) - Hàng nhập khẩu

3.020.000₫
Theo dõi giá
Nhận thông báo tức thì khi sản phẩm này giảm giá.
Giá hiện tại 3.020.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 2.910.000đ -
Giá cao nhất 3.160.000đ -
-140.000đ 3.020.000đ
+191.000đ 3.160.000đ
-191.000đ 2.969.000đ
+161.000đ 3.160.000đ
+29.000đ 2.999.000đ
-56.400đ 2.970.000đ
+116.400đ 3.026.400đ
-25.296đ 2.910.000đ
-122.304đ 2.935.296đ
+117.600đ 3.057.600đ